673 สาขา

1030.00 ไร่

พื้นที่รวม

1497 ต้น

จำนวนต้นไม้

89.1763 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

51703.5588 กก.

จำนวนคาร์บอน