ธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ควรได้รับการรับรองให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต (บนหลักการทรัพย์และสิทธิของประชาชน)

ข้อมูลสถิติ

หลักการของธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์

รู้จักธนาคารต้นไม้

382.00 ไร่

พื้นที่รวม

586 ต้น

จำนวนต้นไม้

85.8902 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

49466.3459 กก.

จำนวนคาร์บอน

สาขาธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์

เรื่องเล่าจากธนาคารต้นไม้

เรื่องล่าสุด