ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์..ธนาคารต้นไม้ (Treebankthai.com)

ธนาคารต้นไม้         "จำหน้าผมไว้ให้ดีนะครับ ผมกล้าพูดว่าธนาคารต้นไม้ เป็นทางออกทางเดียว ของชนชาติเรา ขณะภาวะบีบ คั้นเช่นนี้ ทุนนิยมกำลังโบยตีบีฑา เราด้วยอาวุธชนิดหนึ่ง คือ เงิน เรามิอาจต่อสู้มันได้ด้วยอาวุธ และภูมิปัญญา ธรรมดาอีกต่อไป อาวุธชนิดที่เราต้องเข็นออกมาต่อสู้คือ เงิน เช่นกันแต่มิใช่เงินที่สร้างกระบวนการได้มาจาก การค้า และกำไรอีกต่อไป เพราะเป็นเงินจากส่วนต่าง ของทุนที่เรียกว่ากำไร ทุกบาทของกำไร เกิดขึ้น บนความเจ็บช้ำ ปวดร้าวของผู้คนอ่อนแอเสมอ ผมจึงคิด การสร้างเงินไปสู้กับทุนนิยม ที่เกิดจากต้นไม้ที่ประชาชน ปลูกในแผ่นดินของตนเองในชนชาติเรา เราสามารถ สร้างเม็ดเงิน จากการตีค่าต้นไม้ให้เป็นเงิน ด้วยความเป็น ธรรมต่อคน ต่อแผ่นดิน ต่อโลก และต่อมวลมนุษยชาติ

 

จึงกล้ายืนยันว่า

“ธนาคารต้นไม้ ” คือ หนทางสว่างที่แท้จริง

        หากไม่ใช้แนวทางของธนาคารต้นไม้ แล้วผมขอทำนาย ณ ตรงนี้ว่าภายในเวลาไม่นานจากนี้ สังคมไทย เราจะก้าวถึงสังคมทุน-ทาส เราจะมีคน 3 กลุ่มในประเทศ คือกลุ่มแรกเป็นนายทุน คนรวย มีบ้านหรูหรา ในเมือง และเป็นเจ้าของแผ่นดินในชนบททั้งหมด กลุ่มที่สองคือคนชนบทที่เคยเป็นเจ้าของไร่นา จะขาย ที่ดินทำกิน เพื่อไปเป็นทาสโรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการในเมือง กลุ่มที่สามคือ แรงงานต่างด้าว ราคาต่ำจะมาเป็นผู้ทำงานใช้แรงงานและอยู่อาศัยในที่ดินของนายทุนในชนบท หากเกิดเหตุการณ์ เช่นนี้ขึ้น ผมควรจะเสียใจ หรือสมน้ำหน้าชนชาติเราดี แต่ผมภาวนาอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย”

..พงศา ชูแนม พ.ศ. 2551


ธนาคารต้นไม้