ธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ควรได้รับการรับรองให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต (บนหลักการทรัพย์และสิทธิของประชาชน)

ข้อมูลสถิติ

หลักการของธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์

รู้จักธนาคารต้นไม้

40.00 ไร่

พื้นที่รวม

584 ต้น

จำนวนต้นไม้

85.4797 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

49208.1132 กก.

จำนวนคาร์บอน

สาขาธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์

เรื่องเล่าจากธนาคารต้นไม้

เรื่องล่าสุด

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ผู้พลิกวิกฤตชีวิตสู่เศรษฐีต้นไม้


ก้าวสู่เศรษฐีต้นไม้ 4เดือน ได้ 5 แสน ผ่านปีแรก ได้เดือนละ 5 หมื่น

รายละเอียด

ทำดี มีแดก ตอน โรงธรรมไม้


คืนความยุติธรรมให้ประชาชนกับโรงธรรมไม้ โดยพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้

รายละเอียด