ธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ควรได้รับการรับรองให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต (บนหลักการทรัพย์และสิทธิของประชาชน)

ข้อมูลสถิติ

หลักการของธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์

รู้จักธนาคารต้นไม้

1109.00 ไร่

พื้นที่รวม

1523 ต้น

จำนวนต้นไม้

91.1965 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

53055.2000 กก.

จำนวนคาร์บอน

สาขาธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์

เรื่องเล่าจากธนาคารต้นไม้

เรื่องล่าสุด

TREE COIN : Crypto Currency


หนังสั้น TREE COIN: :ต้นไม้เป็นเหรียญทรัพย์สินดิจิตอล :Crypto Currency

รายละเอียด

ทำดี มีแดก ตอน โรงธรรมไม้


คืนความยุติธรรมให้ประชาชนกับโรงธรรมไม้ โดยพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้

รายละเอียด