พรุท่าสำเภา

อ. เมืองพัทลุง
จ. พัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิน

อ. ป่าพยอม
จ. พัทลุง

ตำบลดอนทราย

อ. ควนขนุน
จ. พัทลุง