ภูกามยาว

อ. ภูกามยาว
จ. พะเยา

สาขา เชียงคำ

อ. เชียงคำ
จ. พะเยา

ป่าซาง สาขากลุ่ม 1 ค่าพัฒนา

อ. ดอกคำใต้
จ. พะเยา

ป่าซาง สาขากลุ่ม 4 ค่าบน

อ. ดอกคำใต้
จ. พะเยา

ป่าซาง 3 กลุ่ม ค่าบน

อ. ดอกคำใต้
จ. พะเยา