กันตัง

อ. กันตัง
จ. ตรัง

เขาน้ำปลาย

อ. ห้วยยอด
จ. ตรัง