เก็ดแดง อีเม่ง พะยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง


ซิก กระซิก กระซิบ หมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย

ตะเคียนทราย ซวย


คันหอก ตะเคียนหอก ตะเคียนสามพอน

ตะเคียนหนู


เหว เบน ขี้หมวกเปียก

ตะบูน


ตะบัน

ตาเสือ


มะอ้า มะห่างก่าน มะอ้าแดง มะอ้ายาง

บุนนาค


นากบุด

ประดู่


ดู่

พนอง


เชื่อม