ตะเคียนทอง เคียน แคน ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนจง ชันพู่


ตะเคียนขา หงอนไก่หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนราก

สีเสียดแก่น


สีเสียดเหลือง สีเสียดเหนือ สีเสียดขี้ช้าง

ขะเจ๊าะ


สาธร คำแมบ คะแมด ค่าขี้หมู ขี้หมู แชะ กาแซะ กะแซะ

เขลง


หมากเค็ง หยี นางดำ กายี

ชัยพฤกษ์


คูน อมแล้ง ราชพฤกษ์

แคหิน


แคผอย แคหวาย แคก้อง แคสี แคยอดดำ แคเขา แคทราย ฮัง

จิกนม จิกเขา


ยางมะซาง ยางขนุนนก นาสี ศรีกระบี่