พลับ มะพลับ


ดำดง สังทำ เนียน ตะโก ดำ นางดำ ไหม้ นั่งจ้อย จัน

มะริด


ถ่านไฟผี เม่าเหล็ก ตะโกพนม ริเภา ริบู

พะวา ละวา วา


ป้อง มะป่องต้น มังคุดป่า ขวาด ขวากเหลือง ชะมวง ส้

มะค่าโมง


มะค่าใหญ่ มะค่าดง เบง

โอบ ขานาง


เปลือย เปื๋อยนาง กะปิ ข้าวสาร ดีหมี หมากดูก ตะเคีย