บ้านมีชัย

อ. เชียงขวัญ
จ. ร้อยเอ็ด

โพนทอง

อ. โพนทอง
จ. ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตน์

อ. ปทุมรัตต์
จ. ร้อยเอ็ด

วังหลวง

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

บ้านโจด

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

โพธิ์ศรีสุวรรณ

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

มะอึ

อ. ธวัชบุรี
จ. ร้อยเอ็ด

ผาน้ำย้อย สาขา 1

อ. หนองพอก
จ. ร้อยเอ็ด

คำนาดี

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

ผาน้ำย้อย สาขา 2

อ. หนองพอก
จ. ร้อยเอ็ด