บ้านชาด

อ. สร้างคอม
จ. อุดรธานี

บ้านแสงบูรพา

อ. หนองวัวซอ
จ. อุดรธานี

โพนสูงสวัสดี

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

บ้านบ่อปัทม์

อ. หนองหาน
จ. อุดรธานี

บ้านตาดน้ำพุ

อ. บ้านผือ
จ. อุดรธานี

บ้านแสงบูรพา

อ.
จ. อุดรธานี

โพนสูงสวัสดี

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

บ้านตาดน้ำพุ

อ. บ้านผือ
จ. อุดรธานี