นาสีนวล

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลแซงบาดาล

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

เหล่าใหญ่

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลหนองบัว

อ. นามน
จ. กาฬสินธุ์

อำเภอหนองกุงศรี

อ. หนองกุงศรี
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลสมเด็จ

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

เหล่าไฮงาม

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลดงพยุง

อ. ดอนจาน
จ. กาฬสินธุ์

ดอนจาน

อ. ดอนจาน
จ. กาฬสินธุ์

ร่องคำ

อ. ร่องคำ
จ. กาฬสินธุ์

ฟื้นภูมิไท

อ. ร่องคำ
จ. กาฬสินธุ์

โคกสมบูรณ์

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

นายอ

อ. นาคู
จ. กาฬสินธุ์

นาคู

อ. นาคู
จ. กาฬสินธุ์

กุดสิมคุ้มใหม่

อ. เขาวง
จ. กาฬสินธุ์

สหัสขันธ์

อ. สหัสขันธ์
จ. กาฬสินธุ์

นาบอน ๑

อ. คำม่วง
จ. กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

นาขาม

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

กาสิน

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

โพนงาม

อ. กมลาไสย
จ. กาฬสินธุ์

จุมจัง

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

เหล่าใหญ่

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ยางตลาด

อ. ยางตลาด
จ. กาฬสินธุ์

ลำห้วยหลัว

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

คำบง

อ. ห้วยผึ้ง
จ. กาฬสินธุ์

นิคมห้วยผึ้ง

อ. ห้วยผึ้ง
จ. กาฬสินธุ์

ตำบลสามขา

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

ผาเสวย

อ. สมเด็จ
จ. กาฬสินธุ์

หลักเหลี่ยม

อ. นามน
จ. กาฬสินธุ์

โรงเรียนโนนคำวิทยา

อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์

อำเภอนาหว้า

อ. นาหว้า
จ. นครพนม

ตำบลนางัว

อ. นาหว้า
จ. นครพนม

ตำบลนางัว 007

อ.
จ. นครพนม

หนองฮี

อ. ปลาปาก
จ. นครพนม

เหล่าคราม

อ. เมืองมุกดาหาร
จ. มุกดาหาร

เราสร้างก่อ

อ. คำชะอี
จ. มุกดาหาร

กกแดง

อ. นิคมคำสร้อย
จ. มุกดาหาร

บ้านมีชัย

อ. เชียงขวัญ
จ. ร้อยเอ็ด

คำนาดี

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

ผาน้ำย้อย สาขา 1

อ. หนองพอก
จ. ร้อยเอ็ด

มะอึ

อ. ธวัชบุรี
จ. ร้อยเอ็ด

โพธิ์ศรีสุวรรณ

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

บ้านโจด

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

วังหลวง

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตน์

อ. ปทุมรัตต์
จ. ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

โพนทอง

อ. โพนทอง
จ. ร้อยเอ็ด

ผาน้ำย้อย สาขา 2

อ. หนองพอก
จ. ร้อยเอ็ด

บ้านชาด

อ. สร้างคอม
จ. อุดรธานี

บ้านแสงบูรพา

อ. หนองวัวซอ
จ. อุดรธานี

โพนสูงสวัสดี

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

บ้านบ่อปัทม์

อ. หนองหาน
จ. อุดรธานี

บ้านตาดน้ำพุ

อ. บ้านผือ
จ. อุดรธานี

บ้านแสงบูรพา

อ.
จ. อุดรธานี

โพนสูงสวัสดี

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

บ้านตาดน้ำพุ

อ. บ้านผือ
จ. อุดรธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์

อ. เมืองอุตรดิตถ์
จ. อุตรดิตถ์

เชียงราย

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย