ก้านตอง


ก้านทอง ขันทอง เปรียง

ก้านเหลือง


สะแกเหลือง ตุ้มคำ ขมิ้นทอง มินตอง

กุหลิม


กระเทียมต้น

เกล็ดลิ่น คอแลน คอเหี้ย


พรวน ตะกวดร้องไห้ แลนบาน แลนง้อ แลนวา แลนไห้

แกแล


เข เหลือง แกเล

โกงกาง พังกา


ลาน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่

ขนาน จำปีแขก ลำป้าง ตากวาง หำม้า หำฮอก กะนวล


ขะนวล สากกะเท้า สนานดง สร้อยพ้าว ข้าวตาก จ้าหลอด