พลอง


พลองกินลูก

พันจำ สะเดาปัก


สักน้ำ สักทะเล ซี ดำด่าง

พันตัน พันตาล


มังตาล ทังดาย ค่ายโซ่ ทะโล้

พิกุลป่า พิกุล


พิกุลเขา กุน ขากุน ตรน

พุด พุดหนอง


ข่อยหิน ข่อยด่าน ไข่เน่า รักนา คมขวาน กระมอบ คำมอ

ไพ ลิไพ มะกล่ำต้น


มะกล่ำทาช้าง มะโหกแดง

มะค่าแต้


มะค่าลิง มะค่าหนาม กลิ้ง อ้ายกลิ้ง