ขนุนปาน ขนุนป่า


มะหาด หาด หาดหนุน ไสน หาดส้าน ตาปัง ตังเก ไฉน กะเ

ขมิ้นดำ


ไข่เขียว ไข่ไก่เขียว ปาด เขียว โดแหลม ตะเคียนซวย ส

ขะไต๋


ดูช้างย้อย กะไต๋ หมาเหนียว ลูบลีบ

ขี้เหล็กป่า


แสมสาร ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กโคก

ด่าหด


ดูกเน่า

คาง คางแดง


มะขามป่า มะขามผี พฤกษ์ ปันแถ ถ่อน ทิ้งถ่อน มะขามโค

ค้างคาว


ตะพุน กะพุน สะพุน ลางสาดเขา

เงาะป่า


หมักแวว

เฉียงพร้านางแอ เขียงพร้านางแอ


คอแห้ง บงนั่ง บงมัน สีฟันนางแอ สันพร้านางแอ