นางเลว


หัวช้าง หำช้าง กล้วย มะกล้วย สาแหรก

บง ยางบง


หมี่ ไก๋

ประสัก ประศักขาว


พังกาหัวสุม ประสักแดง ขลัก ถั่วขาว ลุ่ย รังกะได ถั

เผิง


เนา สะแกแสง กะดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่

ฝาด


ตำเสาหนู เม่าทะเล

พรมคต


บงคต ขวัญข้าว เหมือดคน

พลวง


ตึง กุง เหียง กราด สะแบง ชาด