ติ้ว


แต้ว ติ้วส้ม โงงงัง

ตีนนก


นม สมอนน สวอง ผ่าเสี้ยน กาสามปีก สะพุนทอง

เต็ง


แงะ จิก รัง ฮังเปา

เตยนะ


เตยหนาม หนาม

เติม


ประดู่ส้ม

เตียว


สะเตียว

ทองบึ้ง


ท้องบึ้ง ยวน อีแปะ

ทัง ทังเขา


หมีเหม็น อีเหม็น ตานหก ตันหก ทำมัง กะทังใบใหญ่

นนทรี


ทำเลง อะราง กระถินแดง