ห้วยสัก

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

ห้วยสัก-แม่กรณ์

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

ดอยฮาง

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

แม่กรณ์

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

เมืองพาน

อ. พาน
จ. เชียงราย

บ้านหงาว

อ. เทิง
จ. เชียงราย

บ้านปางค่า

อ. เทิง
จ. เชียงราย

ตับเต่า

อ. เทิง
จ. เชียงราย

สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า

อ. เวียงป่าเป้า
จ. เชียงราย

เชียงราย

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

ห้วยสัก

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

ห้วยสัก-แม่กรณ์

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

ดอยฮาง

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

แม่กรณ์

อ. เมืองเชียงราย
จ. เชียงราย

แม่แตง

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

บ้านหนองก๋าย

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

สะลวง

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

บ้านอ้อย

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

ขุนขาน

อ.
จ. เชียงใหม่

ทรายมูล

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านน้ำริน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านบ่อแก้ว

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านป่าลาน

อ.
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่ขาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่โต๋

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ปางเติบ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่แพะ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่เลย

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่สาบ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

อมลอง

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

อมก๋อย

อ. อมก๋อย
จ. เชียงใหม่

บ้านหนองก๋าย

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

สะลวง

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

บ้านอ้อย

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

อมลอง

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ปางเติม

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่สาบ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ทรายมูล

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านน้ำริน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ขุนขาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่เลย

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่แพะ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่โต๋

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ทุ่งจำเริง

อ. อมก๋อย
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่ขาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านบ่อแก้ว

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านป่าลาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลกลางเวียง

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ตำบลป่าแลวหลวง

อ. สันติสุข
จ. น่าน

จอมจันทร์

อ. เวียงสา
จ. น่าน

บ้านไร่พัฒนา

อ. ปัว
จ. น่าน

ปงสนุก 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ปงสนุก 2

อ. เวียงสา
จ. น่าน

แม่จริม

อ.
จ. น่าน

แม่จริม 3

อ. แม่จริม
จ. น่าน

กลางเวียง 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

นาน้อย

อ. นาน้อย
จ. น่าน

บัวใหญ่

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ป่าแลวหลวง

อ. สันติสุข
จ. น่าน

สถาน

อ. เวียงสา
จ. น่าน