สะเนียน 1

อ. เมืองน่าน
จ. น่าน

ตำบลสะเนียน กลุ่ม 1

อ. เมืองน่าน
จ. น่าน

เมืองจัง กลุ่ม 1

อ. ภูเพียง
จ. น่าน

สถาน

อ. เวียงสา
จ. น่าน

บัวใหญ่

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ตำบลไหล่น่าน กลุ่ม 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ตำบลไหล่น่าน กลุ่ม 2

อ. เวียงสา
จ. น่าน

เทศบาลตำบลขึ่ง กลุ่ม 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

เทศบาลตำบลขึ่ง กลุ่ม 2

อ. เวียงสา
จ. น่าน

นาน้อย

อ. นาน้อย
จ. น่าน

ลุ่มลำน้ำหิน

อ. นาน้อย
จ. น่าน

เมืองจัง กลุ่ม 2

อ. ภูเพียง
จ. น่าน

ภูกามยาว

อ. ภูกามยาว
จ. พะเยา

สาขา เชียงคำ

อ. เชียงคำ
จ. พะเยา

ป่าซาง สาขากลุ่ม 1 ค่าพัฒนา

อ. ดอกคำใต้
จ. พะเยา

ป่าซาง สาขากลุ่ม 4 ค่าบน

อ. ดอกคำใต้
จ. พะเยา

ป่าซาง 3 กลุ่ม ค่าบน

อ. ดอกคำใต้
จ. พะเยา

จังหวัดแพร่

อ. เมืองแพร่
จ. แพร่

ปงป่าหวาย

อ. เด่นชัย
จ. แพร่

บ้านหนุน

อ. สอง
จ. แพร่

บ้านม่วงเกษม

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านผาสุก

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านเหล่าเหนือ

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านท่าม้า

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านเหล่าป่าผึ้ง

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านหัวฝาย

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านผ้าขาว

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านแม่ทราย

อ. ร้องกวาง
จ. แพร่

บ้านบุญแจ่ม

อ. ร้องกวาง
จ. แพร่

ลอง

อ. ลอง
จ. แพร่

เวียงต้า

อ. ลอง
จ. แพร่

บ้านดอนกว้าง

อ. วังชิ้น
จ. แพร่

ปงป่าหวาย

อ. เด่นชัย
จ. แพร่

ต้นขนุน

อ. สอง
จ. แพร่

บ้านม่วงเกษม

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านผาสุก

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านเหล่าเหนือ

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านท่าม้า

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านเหล่าป่าผึ้ง

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านหัวฝาย

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านผ้าขาว

อ. สูงเม่น
จ. แพร่

บ้านแม่ทราย

อ. ร้องกวาง
จ. แพร่

บ้านบุญแจ่ม

อ. ร้องกวาง
จ. แพร่

ลอง

อ. ลอง
จ. แพร่

เวียงต้า

อ. ลอง
จ. แพร่

บ้านดอนกว้าง

อ. วังชิ้น
จ. แพร่

แจ้ซ้อน 1

อ. เมืองปาน
จ. ลำปาง

ตำบลเมืองปาน

อ. เมืองปาน
จ. ลำปาง

นาสัก

อ. แม่เมาะ
จ. ลำปาง

บ้านแลง 1

อ. เมืองลำปาง
จ. ลำปาง

บ้านศรีลังกา

อ.
จ. ลำปาง

บ้านสบลี 54

อ. เมืองปาน
จ. ลำปาง

บ้านเอื้อมพัฒนา 1

อ. เมืองลำปาง
จ. ลำปาง

บ้านฮ่อง 3

อ. เมืองลำปาง
จ. ลำปาง

ป่าแดด 1

อ. แจ้ห่ม
จ. ลำปาง

เมืองปาน

อ.
จ. ลำปาง