เทศบาลตำบลกลางเวียง

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ตำบลสะเนียน กลุ่ม 1

อ. เมืองน่าน
จ. น่าน

เมืองจัง กลุ่ม 1

อ. ภูเพียง
จ. น่าน

สถาน

อ. เวียงสา
จ. น่าน

บัวใหญ่

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ตำบลไหล่น่าน กลุ่ม 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ตำบลไหล่น่าน กลุ่ม 2

อ. เวียงสา
จ. น่าน

เทศบาลตำบลขึ่ง กลุ่ม 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

เทศบาลตำบลขึ่ง กลุ่ม 2

อ. เวียงสา
จ. น่าน

นาน้อย

อ. นาน้อย
จ. น่าน

ลุ่มลำน้ำหิน

อ. นาน้อย
จ. น่าน

สะเนียน 1

อ. เมืองน่าน
จ. น่าน

สถาน

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ตำบลป่าแลวหลวง

อ. สันติสุข
จ. น่าน

จอมจันทร์

อ. เวียงสา
จ. น่าน

บ้านไร่พัฒนา

อ. ปัว
จ. น่าน

ปงสนุก 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ปงสนุก 2

อ. เวียงสา
จ. น่าน

แม่จริม

อ.
จ. น่าน

แม่จริม 3

อ. แม่จริม
จ. น่าน

กลางเวียง 1

อ. เวียงสา
จ. น่าน

นาน้อย

อ. นาน้อย
จ. น่าน

บัวใหญ่

อ. เวียงสา
จ. น่าน

ป่าแลวหลวง

อ. สันติสุข
จ. น่าน

เมืองจัง กลุ่ม 2

อ. ภูเพียง
จ. น่าน