เมืองมาย 1

อ. แจ้ห่ม
จ. ลำปาง

เมืองมาย 2

อ. แจ้ห่ม
จ. ลำปาง

แม่พริก

อ.
จ. ลำปาง

ลุ่มน้ำมอญ

อ. เมืองปาน
จ. ลำปาง

เสริมงาม 2

อ.
จ. ลำปาง

เสริมงาม 5

อ. เสริมงาม
จ. ลำปาง

บ้านแลง 1

อ. เมืองลำปาง
จ. ลำปาง

แม่ทะ 2

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

เสริมงาม 1

อ. เสริมงาม
จ. ลำปาง

แจ้ห่ม

อ. แจ้ห่ม
จ. ลำปาง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติลำปาง

อ. เมืองลำปาง
จ. ลำปาง

บ้านแลง

อ. เมืองลำปาง
จ. ลำปาง

แม่ทะ 2 (บ้านกิ่วพัฒนา)

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

เสริมงาม 2

อ. เสริมงาม
จ. ลำปาง

เสริมงาม 1

อ. เสริมงาม
จ. ลำปาง

แม่เมาะ 1 (บ้านห้วยรากไม้)

อ. แม่เมาะ
จ. ลำปาง

สาขาแม่เมาะ 5 ตำบล

อ. แม่เมาะ
จ. ลำปาง

น้ำอ่าง

อ. ตรอน
จ. อุตรดิตถ์

หนองบัวใต้

อ. เมืองตาก
จ. ตาก

หนองโสน

อ. สามง่าม
จ. พิจิตร

ทะเลแก้ว

อ. เมืองพิษณุโลก
จ. พิษณุโลก

บ้านวัดขวาง

อ. บางกระทุ่ม
จ. พิษณุโลก

บ้านนาบัว

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านนาไก่เขี่ย

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองลาน

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านห้วยกอก

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านป่าซ่าน

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านวังตาด

อ. วังทอง
จ. พิษณุโลก

บ้านป่ามะกรูด

อ. วังทอง
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองปรือ

อ. วังทอง
จ. พิษณุโลก

บ้านบึงกอก

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองกุลา

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านนิคมพัฒนา

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านหนองแพงพวย

อ. บางระกำ
จ. พิษณุโลก

บ้านคลองอ้ายกาบ

อ. พรหมพิราม
จ. พิษณุโลก

บ้านนาเมือง

อ. ชาติตระการ
จ. พิษณุโลก

บ้านชาติตระการ

อ. ชาติตระการ
จ. พิษณุโลก

บ้านผารังหมี

อ. เนินมะปราง
จ. พิษณุโลก

บ้านป่าคาย

อ. เนินมะปราง
จ. พิษณุโลก

บ้านเนินสะแก

อ. หนองไผ่
จ. เพชรบูรณ์

นางั่ว

อ. เมืองเพชรบูรณ์
จ. เพชรบูรณ์

ห้วยใหญ่

อ. เมืองเพชรบูรณ์
จ. เพชรบูรณ์

คลองมะนาว

อ. เมืองเพชรบูรณ์
จ. เพชรบูรณ์

ชุมชนคนรักป่าหนองแม่นา

อ. เขาค้อ
จ. เพชรบูรณ์

ลานบ่า

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

คลองสีฟัน

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บ้านหวาย

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บ้านหวาย2

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

หนองสว่าง

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

ท่าอิบุญ

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

ห้วยไร่4569

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บ้านทุ่ง

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บ้านไร่นาเจริญ(หนองอ้อ)

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บ้านหนองผือ

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บุ่งผักขม

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บ้านติ้ว

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

บ้านติ้วหมู่ 3

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

กกเดื่อ

อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์